Nárazové testy videá

Tu si môžete pozrieť PPG crash testy a iné. Príjemnú zábavu!

Viac informácií


Crash-testing

Trh s bezpečnostnými produktami dnes čelí rastúcej konkurencií výrobcov, ktorých produkty neboli nikdy testované. Pre zaistenie skutočnej a vysokej miery bezpečnosti, Perimeter Protection Group produkty sú crash-testované v reálnych podmienkach. Dôkaz o zhode s požadovaným hodnotením nárazov, sa často poskytuje predložením (falošného) samocertifikáctu založeného na statických výpočtoch namiesto platnej certifikácie nárazových skúšok. Iba skutočná nárazová […]

Viac informácií


Typové skúšky podľa DIN EN 13241-1

Naše výrobky sú vyrábané v Nemecku pod prísnou kontrolou kvality a spĺňajú najvyššie štandardy kvality. Tieto normy sú potrebné na zabezpečenie najvyššej úrovne bezpečnosti – to je náš sľub našim zákazníkom! Preukazujeme pretrvávajúcu kvalitu a najmä bezpečnosť našich výrobkov s typovým testovaním. Naši zákazníci môžu dôverovať vždy príslušným certifikáciám na zabezpečenie najvyššej úrovni bezpečnosti. Preto […]

Viac informácií