Samosprávy a štadióny

Bezpečnosť pre samosprávy a štadióny Kompletné a účinné koncepcie obvodovej ochrany pre štadióny a samosprávy / pešie zóny / sú čoraz dôležitejšie a vyžadované, najmä kvôli vysokému počtu návštevníkov, celosvetovej prítomnosti médií, ale aj prísnym požiadavkám na štrukturálnu bezpečnosť. Bezpečnostné koncepty pre štadióny Vonkajšia ochrana štadiónov musí byť navrhnutá tak, aby bolo zabezpečené preventívne zaistenie a […]

Viac informácií


Finančný sektor

Obvodová bezpečnosť pre finančný sektor Finančný sektor podlieha veľmi vysokým, alebo neustále rastúcim požiadavkám príslušných orgánov dohľadu po celom svete. Najmä banky, ale aj iné administratívne finančné budovy a dátové centrá sú príťažlivými cieľmi pre trestnú činnosť. Bezpečnosť takýchto objektov je realizovaná na mnohých úrovniach. Zabezpečenie finančnej budovy Spoločnosť Perimeter Protection Group ponúka medzinárodne certifikované produkty vysokej […]

Viac informácií


Väznice a súdy

Bezpečnosť a ochrana väzníc a objektov justície Pri kvalitnej ochrane väzníc a budov súdu je prvoradá bezpečnosť, ale aj humánnosť. Ponúkame produkty a riešenia pre účinnú vonkajšiu ochranu väzníc, psychiatrických liečební, objektov justície ako napríklad budovy súdu, alebo budov slúžiacich subjektom zameraným na presadzovanie bezpečnosti v štáte. Hlavnými dôvodmi zabezpečenia väzníc je zabrániť útekom a chrániť verejnosť. Špeciálny […]

Viac informácií


Elektrárne

Ochrana elektrární vyžaduje najvyššie bezpečnostné štandardy V dôsledku agresívnych teroristických útokov v posledných rokoch došlo k výraznému zvýšeniu bezpečnosti najmä na ekonomických kľúčových bodoch (EKP). Ide o lokality akými sú napríklad jadrové elektrárne, vysokovýkonné elektrárne, čističky vody, plynárenské objekty, ropné alebo petrochemické závody a rafinérie. Spoločnosť Novafenz HighSecurityProducts vie poskytnúť ochranu na najvyššej úrovni bezpečnosti a […]

Viac informácií


Vojenská bezpečnosť

Vojenská bezpečnosť a prevencia potenciálnych hrozieb Vojenské a armádne priestory a zariadenia predstavujú mimoriadne vysoké bezpečnostné riziko s hrozbou terorizmu. Vojenská bezpečnosť pre všetky druhy ohrozenia V oblasti vojenskej bezpečnosti ponúka naše portfólio produkty odolné proti nehodám, certifikované produkty High Security, alebo riešenia proti väčšine vonkajších a vnútorných hrozieb teroristov, protestujúcich, aktivistov, ale aj proti […]

Viac informácií


Priemyselné objekty

Bezpečnosť  pre priemyselné objekty Vysoká miera bezpečnosti v priemyselných odvetviach sa stáva čoraz dôležitejšou, či už v prípade slabej ochrany parkovísk, administratívnych budov, alebo samotných výrobných priestorov. Produkty a riešenia pre zabezpečenie priemyselných aplikácií. Krádež, vandalizmus, sabotáž a priemyselná špionáž sú pre priemyselné odvetvia kľúčovými problémami. Napriek vysokým požiadavkám na bezpečnosť sa firmy a spoločnosti často […]

Viac informácií


Velvyslanectvá – ambasády

Bezpečnosť ambasád a vládnych budov je nevyhnutná pre prevenciu narušenia vstupu. Vládne budovy , ministerstvá , veľvyslanectvá, ambasády , tvoria atraktívne ciele pre útoky, ktoré môžu poškodiť bezpečnostnú situáciu v krajine. Bezpečnosť s estetickým dizajnom Je nutnosťou chrániť miesta a samozrejme poslancov a zamestnancov proti hrozbám aktivistov, politicky protestujúcich alebo teroristov. Preto je nevyhnutné komplexné zabezpečenie […]

Viac informácií


Letiská

Komplexné bezpečnostné koncepcie sú na letiskách mimoriadne dôležité. Skupina PPG má dlhoročné skúsenosti s ochranou letísk v celom svete. Ochrana letiska Hangáre, objekty údržby lietadiel , dovoz paliva a doprava prepravovaného tovaru na letisko, predstavujú špecifické bezpečnostné riziko. Týka sa to najmä tých leteckých spoločností a lietadiel, ktorými disponuje štát. Veľkosť a zložitosť moderných letísk vyžaduje […]

Viac informácií