Elektrárne

Domov > Riešenia > Elektrárne

Ochrana elektrární vyžaduje najvyššie bezpečnostné štandardy

V dôsledku agresívnych teroristických útokov v posledných rokoch došlo k výraznému zvýšeniu bezpečnosti najmä na ekonomických kľúčových bodoch (EKP). Ide o lokality akými sú napríklad jadrové elektrárne, vysokovýkonné elektrárne, čističky vody, plynárenské objekty, ropné alebo petrochemické závody a rafinérie.

Spoločnosť Novafenz HighSecurityProducts vie poskytnúť ochranu na najvyššej úrovni bezpečnosti a ochrany tam, kde je to potrebné.

Ponúkame ploty s robustnými konštrukciami a moderné elektronické systémy na detekciu a vonkajšie monitorovanie, ktoré je možné kombinovať so spoľahlivým zabezpečením vjazdov, napríklad bezpečnostnými bránami, odolnými proti nárazom a modernými zariadeniami na riadenie prístupu.

Útok na jadrovú elektráreň by mal katastrofálne dôsledky pre hospodársku, zdravotnú a ekologickú situáciu v krajine. Jadrové elektrárne, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali vysokú úroveň ochrany verejného zdravia a bezpečnosti, vyžadujú najvyššie bezpečnostné normy. Naše produktové portfólio ponúka spoľahlivé bezpečnostné riešenia pre takéto kritické oblasti. Patria k nim bariéry proti vjazdu, ako sú nárazové brány a klinové zábrany.

EURÓPA

EDF Energy, Kings Yard, Olympic Park, Veľká Británia
Energy Center Language Plymouth, Veľká Británia
National Grid, Veľká Británia
NG St. Fergus, Veľká Británia
Magnox Oldbury, Veľká Británia
Rooscote Power Station, Veľká Británia
Nuclear Reprocessing, Spojené kráľovstvo
EDF Energy, Spojené kráľovstvo