Priemyselné objekty

Domov > Riešenia > Priemyselné objekty

Bezpečnosť  pre priemyselné objekty

Vysoká miera bezpečnosti v priemyselných odvetviach sa stáva čoraz dôležitejšou, či už v prípade slabej ochrany parkovísk, administratívnych budov, alebo samotných výrobných priestorov.

Produkty a riešenia pre zabezpečenie priemyselných aplikácií.
Krádež, vandalizmus, sabotáž a priemyselná špionáž sú pre priemyselné odvetvia kľúčovými problémami. Napriek vysokým požiadavkám na bezpečnosť sa firmy a spoločnosti často nachádzajú v priemyselných oblastiach mimo obytných zón, čím sa zvyšuje riziko narušenia priestoru. Okrem toho, tovar, ktorý je skladovaný vo vonkajších priestoroch, je často nedostatočne zabezpečený a nepoistený. Preto je objektová ochrana stále dôležitejšia v takmer všetkých oblastiach!

Integrovaná bezpečnosť pre priemyselné lokality
Samotný plot už nestačí, pretože môže byť zničený, alebo prekonaný. Naše produkty a riešenia poskytujú integrovanú obvodovú bezpečnosť, ktorá zabezpečuje stálu ochranu pred neoprávneným vstupom.
Od typovo overených brán a bariér proti zablokovaniu detekčných systémov vonkajšieho monitorovania, až po konštrukciu na zákazku. Naše portfólio ponúka komplexné a spoľahlivé bezpečnostné koncepty, ktoré možno ľahko integrovať aj do už existujúcich aplikácií.

Dopravné stĺpy, turnikety a vstupné ovládanie
Okrem toho je potrebné podporovať logistické požiadavky priemyselných objektov a výrobných priestorov a kontrolovať prístup. To je možné napríklad vďaka dopravným stĺpikom, turniketmi, alebo využitím iných možností, ktoré umožňujú požadovanú vstupnú