Väznice a súdy

Domov > Riešenia > Väznice a súdy

Bezpečnosť a ochrana väzníc a objektov justície

Pri kvalitnej ochrane väzníc a budov súdu je prvoradá bezpečnosť, ale aj humánnosť. Ponúkame produkty a riešenia pre účinnú vonkajšiu ochranu väzníc, psychiatrických liečební, objektov justície ako napríklad budovy súdu, alebo budov slúžiacich subjektom zameraným na presadzovanie bezpečnosti v štáte. Hlavnými dôvodmi zabezpečenia väzníc je zabrániť útekom a chrániť verejnosť.

Špeciálny plechový plot pre ochranu väzenia

Bežné mechanické obvodové systémy, ako napríklad jednoduché ploty alebo steny, môžu byť pri dostatočnom čase prekonané použitím nástrojov. Naše portfólio zahŕňa riešenia, ako napríklad špeciálny oplechovaný kovový plot, ideálne pre oblasti s vysokými bezpečnostnými požiadavkami, ako sú väznice. Kovový plot je najefektívnejší ak je inštalovaný ako dvojitý plot, čo zvyšuje jeho odolnosť. Obzvlášť pevná konštrukcia  a impozantná výška (až 5 metrov) zabezpečujú spoľahlivú ochranu pred rezaním a preliezaním.  Ideálne pre modernizáciu existujúcich plotov sú ostnaté, alebo žiletkové drôty

Bezpečný, ale humánny trestný systém

Kompaktná štruktúra väznice, najkratšie možné únikové požiarne cesty a vonkajšia bezpečnostná línia sú nevyhnutné pre výrazné zníženie času odozvy a sú rozhodujúcimi plánovacími parametrami.  Okrem toho je dôležité aj prísne oddelenie zamestnancov, dodávateľov a návštevníkov.
Umožní to využitie rýchlych skladacích brán EntraQuick®, alebo EntraQuick® PU30 s nárazovou záťažou.
V kombinácii s klinovými bariérami je možné vytvoriť tzv. uzáver – efektívny kontrolný bod vozidla.