Samosprávy a štadióny

Domov > Riešenia > Samosprávy a štadióny

Bezpečnosť pre samosprávy a štadióny

Kompletné a účinné koncepcie obvodovej ochrany pre štadióny a samosprávy / pešie zóny / sú čoraz dôležitejšie a vyžadované, najmä kvôli vysokému počtu návštevníkov, celosvetovej prítomnosti médií, ale aj prísnym požiadavkám na štrukturálnu bezpečnosť.

Bezpečnostné koncepty pre štadióny

Vonkajšia ochrana štadiónov musí byť navrhnutá tak, aby bolo zabezpečené preventívne zaistenie a regulácia či kontrola obrovských tokov návštevníkov a vozidiel na štadióne a v jeho okolí. Okrem iného je potrebné vyhnúť sa panike, zmätku alebo preplneniu štadióna a zabezpečiť rýchlu a plynulú evakuáciu, napr. v prípade požiaru. Ale hrozby sa menia. Obzvlášť čoraz agresívnejší terorizmus a útoky na ľudí, ktorí sa zhromažďujú, predstavujú ďalší centrálny rizikový faktor.
Produkty PPG High Security, ako sú medzinárodne certifikované výsuvné stĺpy a brány, tvoria ideálne preventívne opatrenie na účinnú ochranu pred takýmito útokmi!

PPG crash bollards – Vysoká bezpečnosť s blokujúcim efektom

Crash výsuvné stĺpy BOLLARD M30 a M50 od spoločnosti PPG ponúkajú bezpečnosť  s ochranou proti nárazu. V závislosti od požiadaviek na bezpečnosť poskytuje spoločnosť Perimeter Protection Group rôzne pohyblivé alebo pevné stĺpiky. Chodci môžu vstúpiť bez prekážok, ale je zabezpečené zastavenie dopravy. Všetky stĺpiky sú vybavené robustnou konštrukciou s materiálom s velkou pevnosťou v ťahu. Vďaka svojmu atraktívnemu dizajnu môžu byť inštalované na pešie zóny , štadióny, v centre mesta pre zabezpečenie miest a riadenia dopravy.